Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitba za národ

Nejvýš moudrý a všemocný Hospodine, nehněvej se na nás do konce! O milosrdenství prosí Tě Církev Tvá. Buď nám milostiv, upevni v pravoslaví náš národ bloudící, osvěť svým světlem nebeským jeho rozum, aby poznal pravdu tvou; obměkči jeho zatvrzelost a otevři duchovní sluch jeho, aby obrátil se k tobě, našemu Spasiteli. Naprav, Hospodine, rozvrácený život, nesouhlasný s křesťanskou zbožností; učiň, abychom my pravoslavní všichni žili svatě a bezúhonně a aby spasitelná víra zakořenila se v našich srdcích, přinášela tobě libé plody, rozšířila se v celém národě, posvětila jej, napravila jeho mravy, učinila jej v tobě silným a zdatným, a spasila jej. Neodvracej od nás tváře své a dejž nám radost spasení svého. Uděl našim duchovním pastýřům ducha svaté horlivosti, naplň je duchem evangelia, aby pečovali o obrácení a spásu bloudících a vedli nás všechny tam, kde je dokonalost víry, vyplnění naděje a opravdová láska, bychom s nebeskými zástupy oslavovali tebe, Hospodina našeho, Otce i Syna i svatého Ducha, na věky věkův. Amen.

Hospodine, Bože pravdy, dobroty i lásky, koříme se vděčně Prozřetelnosti tvé, jež bděla nad naším národem v dobách slávy a zdarů a neopustila ho v těžkých zkouškách zajetí a poroby. Vzbuzuj sobě v národě našem schopné učedníky, zasvěť je do svých úradků, prohřej jim srdce posvátným zápalem obětavého nadšení, aby uměli zaněcovati duše spasitelnou touhou po království Tvém, by celý národ sešel se ve velkém stanu pravdy tvé a spásy. Zjemni, Hospodine, duchovní žízeň našeho lidu českého, abychom přestali pít z plytkých cisteren a zažíznili po věčných pramenech vody živé. Amen.

Žehnej, Hospodine předobrý, požehnáním nejštědřejším duchovnímu vzkříšení Slovanstva i veškerého lidstva. Hospodi, pomiluj.