Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země, všeho viditelného i neviditelného. I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, jednorozeného a z Otce zrozeného přede všemi věky. Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého, rozeného, nestvořeného, jednobytného s Otcem, skrze něhož vše učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtělil se z Ducha svatého a Marie Panny a člověkem se stal. Jenž za nás ukřižován byl pod Pontským Pilátem, trpěl i pohřben byl. A třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí na pravici Otce. A znovu přijde se slávou soudit živé i mrtvé; jeho království nebude konce. I v Ducha Svatého, Pána, oživujícího, jenž z Otce vychází a s Otcem i Synem spoluctěn a slaven jest a mluvil skrze proroky. I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život věku budoucího.

Amen.