Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitba za nemocného

Jediný rychlý pomocníku, Kriste Bože náš, pospěš s výsosti a navštiv trpícího služebníka svého. Zbav jej neduhu a hořkých bolestí a pozdvihni jej na přímluvy Bohorodice, jediný Lidumile, aby opěvoval a chválil Tebe ustavičně. Jako jsi, Spasiteli, pozdvihl kdysi tchyni Petrovu a mrtvicí raněného, na loži neseného, tak i nyní, Milosrdný, navštiv a zhoj na lůžku bolesti ležícího (a na smrt nemocného), trpícího služebníka svého: neboť Tys jediný, jenž jsi na sebe vzal neduhy a nemoci pokolení našeho, a všecko můžeš, Přemilostivý. Vládce všemohoucí, Králi svatý, jenž trestáš, ale nechceš zahubit, jenž klesající posiluješ, svržené pozvedáš a nemoci lidské hojíš, k Tobě modlíme se, Bože náš: navštiv svou milostí nemocného služebníka svého (jméno) a odpusť mu všecky hříchy úmyslné i neúmyslné, o, Pane, sešli s nebe léčivou sílu svou, dotkni se těla, uhas horečku, zapuď bolest a každou nemoc! Buď lékařem služebníka svého (jméno), pozvedni ho s lože nemoci a utrpení, uděl mu úplné zdraví a vrať ho Církvi své, aby konal vůli Tvou a Tobě se líbil. Neboť Tobě náleží slitovat se nad námi a spasit nás, Bože náš, a Tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky. Amen.